top of page
website visual(56).png

Onze oplossingen komen tegemoet aan specifieke behoeften in verschillende bedrijfssectoren. Een verscheidenheid aan sensoren en middelen om nauwkeurige informatie te rapporteren, zal het mogelijk maken om gegevens te vergelijken en instrumenten te bieden voor effectieve besluitvorming.

Sectoren van activiteit

Image de Dominik Lückmann

CONTAINERVERVOER

FLEXIBILITEIT EN VEILIGHEID VOOR UW CONTAINERBEHOEFTEN

Gezien de omvang en schaal van containertransport gaat deze activiteit met heel specifieke uitdagingen gepaard. De oplossingen van Ubidata garanderen een betere informatievoorziening om aan alle behoeften in deze sector tegemoet te komen. Dankzij ons strategisch partnership met Track4C, toonaangevend aanbieder van oplossingen voor containeropvolging, kunnen wij een zeer energiezuinige oplossing aanbieden, op maat ontwikkeld voor containertransport. Bovenop informatie over de locatie krijgt u ook inzicht in de veiligheid van uw lading via temperatuur- en deursensoren. Deze werden specifiek ontwikkeld voor gebruik in en op containers. Dankzij de precieze data over de locatie en fysieke staat van uw containers helpt onze oplossing u ook te voldoen aan douanerichtlijnen.

Image de Pascal Meier

WEGTRANSPORT EN TRAILERBEHEER

VOOR EEN GROTERE EFFICIËNTIE IN UW WEGTRANSPORTVLOOT

Voor het organiseren van wegtransport moet met heel veel zaken rekening worden gehouden, waardoor al snel grote hoeveelheden data ontstaan. Maar heeft u al die data echt nodig of bent u enkel op zoek naar relevante informatie? Ubidata biedt u een oplossing om het beheer van uw vloot te optimaliseren, en zo de bedrijfs- en onderhoudskosten te reduceren en tegelijk de operationele processen te stroomlijnen. Onze specifiek voor trailers ontwikkelde telematicahardware, in combinatie met onze software, helpen u om afwijkingen in het gebruik van uw trailerpark op te sporen, om trekkende eenheden beter te beheren en de facturatie te verbeteren. Met onze oplossingen maakt u rapportages op maat en stelt u meldingen in volgens uw specifieke behoeften. Via onze gebruiksvriendelijke webapplicatie krijgt u toegang tot de juiste informatie op het juiste moment en ontvangt u statistische analyses die u in staat stellen uw vloot efficiënter, ecologischer en responsiever in te zetten.

Image de Dimitry Anikin

MULTIMODAAL TRANSPORT

NEEM EEN VOORSPRONG MET UW MULTIMODALE OPLOSSINGEN

Multimodaal transport maakt het mogelijk om container- en trailerhandlingtijden te reduceren, verlies en schade aan goederen te verminderen en CO2-uitstoot te reduceren. Met de multimodale transportoplossing van Ubidata kunt u van al deze voordelen genieten en tegelijk de risico’s waaraan u wordt blootgesteld minimaliseren dankzij doeltreffende veiligheidsmaatregelen. Zo kunt u met onze telematicahardware zonder stroomtoevoer – en met een lange levensduur – elke trailer, wagon, container of wissellaadbak op de voet volgen. Dankzij de mobiele app mist u geen enkele containerbeweging. In de rapportering ziet u automatisch of het transport afwijkt van de planning, met name in de terminals, en wordt u ook verwittigd wanneer parameters zoals temperatuur of deuropeningen niet gerespecteerd werden. Zo kunt u tijdig ingrijpen, waar nodig bijsturen en uw service verbeteren door klanten proactief te informeren.

Image de Gautam Krishnan

GOEDERENVERVOER OVER HET SPOOR

VERHOOG UW EFFICIËNTIE IN SPOORVERVOER

Spoorvervoer is een effectieve en ecologische transportmodus, met name voor volumineuze goederen die lange afstanden afleggen. Ubidata reduceert uw kosten door u proactief op de hoogte te brengen van vertragingen en afwijkingen van de planning. Onze oplossingen helpen u bij het beter plannen van onderhoudscycli en het sneller identificeren van ‘verborgen’ of onderbenutte wagons. U krijgt via een webinterface rechtstreeks toegang tot realtime data in een overzichtelijke weergave. Ubidata zet de ruwe data om in relevante informatie, die we desgewenst integreren in uw eigen IT-systemen. Onze oplossing identificeert automatisch alle wagonbewegingen alsook eventuele afwijkingen van de planning, zodat u klanten tijdig kunt verwittigen en kunt ingrijpen waar nodig. Tot slot registreren wij de afgelegde afstanden zodat ook de onderhoudscentra over alle nodige data beschikken om conform de geldende regelgeving te werken.

Image de Toby Stodart

GOEDERENDISTRIBUTIE

FLEXIBELE EN VEILIGE MOBIELE OPLOSSINGEN VOOR GOEDERENDISTRIBUTIE

Klanten stellen steeds hogere eisen aan goederendistributie. Om eraan te voldoen, is een efficiënt distributieproces van groot belang. Daarom hebben wij een flexibele oplossing ontwikkeld om pakketten en goederen op de voet te volgen. U wil een snelle levering garanderen, inclusief ontvangstbevestiging en verpakkings- en retourbeheer, maar zonder al het papierwerk? Onze trackingsoftware biedt u die flexibiliteit en zorgt er tegelijk voor dat de foutenlast sterk afneemt. Dankzij onze ‘Planning Execution’ tool bent u meteen op de hoogte van elke afwijking in het proces, zodat u klanten tijdig kunt verwittigen en de leverrondes optimaal kunt aanpassen. Met de module voor verpakkingsbeheer wordt ook de administratie omtrent pallets en andere ladingdragers veel eenvoudiger. Onze gebruikersvriendelijke mobiele applicatie laat toe om eenvoudig instructies over aankomsttijden naar de chauffeurs te sturen en geeft updates over de levertermijnen zodat u duidelijk kunt communiceren met uw klanten. Ubidata geeft u de zekerheid dat uw pakketten en goederen opgevolgd, en snel en efficiënt geleverd worden.

Image de Mat Napo

TRANSPORT EN DISTRIBUTIE VAN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN

VOOR TRANSPORT VAN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN VOLGENS DE REGELS

Het transport van farmaceutische producten brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Met onze modulaire oplossingen, bestaande uit mobiele applicaties, telematicahardware en een controlecockpit waarin alle data beheerd worden, heeft u alles in handen om een kwalitatieve service te verlenen en de veiligheid en integriteit van de producten te garanderen. Onze oplossingen op maat van de farmalogistiek zorgen ervoor dat u aan alle regelgeving voldoet via een sluitende proof-of-delivery en temperatuurmonitoring. Zo bent u perfect uitgerust om volgens best practices als de Goods Distribution Practice van de Europese Unie te werken. Kortom, u bent verzekerd van een feilloze kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van uw goederen, en kunt tegelijk temperatuurmonitoring en naleving van de koudeketen bieden.

Image de nrd

TRANSPORT EN DISTRIBUTIE VAN VOEDINGSWAREN

VOOR EEN BETERE CONTROLE VAN UW KOUDEKETEN

Onze oplossingen voor de voedingsdistributie staan in het teken van de beperkte houdbaarheid van de goederen die u vervoert en van de strenge regelgeving waaraan u moet voldoen. Wij bieden u realtime visibiliteit in uw goederenstromen, in combinatie met een intelligente data-aanpak die u enkel die informatie aanreikt die u nodig heeft. Op basis van sensoren in uw voertuigen of containers stroomlijnen wij uw processen en analyseren wij de operationele efficiëntie ervan. Een betere opvolging van het laad/losproces, de verpakkingsmaterialen (zoals pallets), van lege ritten en retours en indien gewenst een volledige integratie met uw facturatiesystemen, stellen u in staat kosten te besparen en sneller in te spelen op de wensen van uw klanten. Dankzij onze geavanceerde rapporteringsinterface kunt u de integriteit van uw producten bewijzen en aan alle regelgeving in de koudeketen voldoen.

Ik wil meer weten!

Ik zou graag een discussie hebben om te zien of ubidata aan mijn behoeften kan voldoen....

bottom of page