top of page

ubiDOCS - signature audit

verklaart dat vervoer document / certifie que le document de transport

logo_ubidata_transparent.png

UBI-000000001

werd ondertekend door / a été signé par

Sabine Gielen - Gielen Container Services

op / le   28/09/2022  om / à  11:07

door een geavanceerde elektronische handtekening - contractuele KYC / 

par une signature électronique avancée - KYC contractuelle

signature-electroniqueF.jpg
bottom of page