top of page
Depositing-Recycling2.png
Product_UBIDOCS.png

een gebruiksvriendelijke tool waarmee bedrijven vrachtbrieven en identificatieformulieren kunnen digitaliseren voor het vervoer van afvalstoffen

UW LOGISTIEK ZONDER PAPIER !

ubiDOCS-Waste is een digitaal platform dat tot doel heeft de traceerbaarheid van afval (gevaarlijk of niet) te dematerialiseren om het dagelijkse beheer van de afvalopvolgingsbon te vereenvoudigen en de verwerkingskanalen te beveiligen.

Het gebruik ervan valt onder de wetten van de 3 gewesten.

ubiDOCS-on-devices.png
time-saving-ecology-icon.png

TIJD BESPAREN

Automatiseer uw gegevensstromen, elimineer papieren documenten om uw productiviteit te verhogen door ecologisch en efficiënt documentbeheer toe te passen.

De informatie is in realtime beschikbaar en maakt een snelle besluitvorming mogelijk in geval van een probleem.

icon-computer-security-removebg-preview.png

BEVEILIGEN

De oplossing biedt de nodige beveiligings- en encryptieniveaus, waardoor de betrokken partijen en de bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de informatie. Commerciële en persoonlijke gegevens zijn daarom 100% beschermd in overeenstemming met de GDPR.

transparency.png

TRANSPARANTIE

Toegang wordt verleend aan elke speler bij de overdracht van afval.

Vanaf de afgifte van het juridische document tot de sluiting van de transportactiviteit kan elke deelnemer de status van de activiteit bekijken en  een specifieke melding  ontvangen zakelijke stroom.

compliance.jpg

FEDERAAL ERKEND

Het afvaltransport moet voldoen aan de eisen van de 3 gewesten... ubiDOCS heeft rekening gehouden met de noden op federaal niveau om één enkele oplossing te bieden voor het hele land.

Bij controle één en dezelfde procedure voor het transportbedrijf!

gear_app_download_application_software_install-512.webp

EENVOUDIGE INSTALLATIE

ubiDOCS is beschikbaar in de Apple Store en Playstore.

Via een webplatform kunnen de verschillende actoren verbinding maken op hun desktopcomputer.

U hoeft alleen toegang te hebben om te starten.... 

communication.png

COMMUNICATIE MET UW TOOLS

ubiDOCS haalt gegevens op van software van derden, zoals een TMS, en integreert met planningsbeheertools zoals ubiSMART. De uiteindelijke gegevens kunnen worden opgehaald in uw ERP volgens gestandaardiseerde klassieke communicatieprotocollen.

road.png
WIX-ubiDOCS.png

Wie is betrokken?

Alle actoren van de traceerbaarheidsketen zijn betrokken omdat de missie van dit platform met name is om de circulatie van traceerbaarheid informatie van het ene uiteinde van de keten naar het andere te garanderen.

u bent....

AFVAL PRODUCENT

Wie een activiteit die afvalstoffen voortbrengt en ze tijdelijk opslaat, vooraleer ze worden afgevoerd naar een inrichting voor verwerking  

INZAMELAAR, HANDELAAR, MAKELAAR, of AFVALPRODUCENT

Iedereen die regelingen treft voor transport van afvalstoffen geproduceerd door derden 

VERVOERDER

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van derden beroepsmatig afvalstoffen vervoert 

AFVALVERWERKER 

Bedrijf dat afval ontvangt voor recycling/verwerking 

NL ubiDOCS Schéma.png

Download ons productblad

Klik hieronder om een pdf-document te verkrijgen met de kenmerken van onze oplossing:

transport-ADR-3.jpg
Product_UBIDOCS.png

Wacht niet langer en neem nu contact op!

ubiDOCS, een erkende oplossing voor dematerialisatie van afvaltraceerbaarheid door

sinds 23/11/2022

sinds 12/10/2023

 geautoriseerd vanaf 01/01/24

Ik wil meer weten!

Ik wil graag een presentatie over ubiDOCS-Waste

Open contact formulier

bottom of page